Shaban Norja

Shaban Norja

Viktima-dhe-autori
Viktima 18-vjeçare Ajshe Vata, e masakruar më 11 tetor nga 80-vjeçari Shaban Norja (lart) autori Shaban Norja