Zbutja e varfërisë dhe mbrojtja sociale/ Si ka ndryshuar skema e ndihmës ekonomike dhe çfarë parashikohet në strategjinë e re ‘2024-2030’?

Nov 17, 2023 | 15:51
SHPËRNDAJE

Një strategji e re mbi mbrojtjen sociale synon të përmirësojë mbështetjen e grupeve vulnerabël të shoqërisë duke garantuar shërbime më të zgjeruara dhe shpërndarje më të drejtë.

leke

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nxori për konsultim dokumentin që parashikon politikat në harkun kohor 2024-2030 duke u ndalur nga familjet në skemën e ndihmës ekonomike, tek të moshuarit apo fëmijët. Në dokument parashtrohet mënyra sesi ka ndryshuar skema e ndihmës ekonomike sipas pikëzimit dhe hapësirave që ekzistojnë për të përmirësuar vlerësimet përmes mekanizimit të ankimimit si dhe efikasiteti i ndihmës konkrete nga fondet e qeverisjes qendrore kombinuar me njësitë vendore.

Strategjia referon si vizion të saj :Mbrojtje sociale në një mjedis mundësues dhe fuqizues për çdo individ në nevojë, duke garantuar jetesë dinjitoze përgjatë ciklit të jetës”.

Duke e ndarë këtë në politika dokumenti parashikon politikën A : Zbutja e varfërisë për çdo individ në nevojë dhe përmirësimi i jetesës për personat me Aftësi të Kufizuara nëpërmjet skemave financiare të përshtatshme, të përgjegjshme gjinore,  transparente për fuqizim dhe integrim, të afta për përballimin e rreziqeve e krizave.

Në këtë politikë përshkruhen të paktën tre objektiva specifikë strategjikë.

Objektivi specifik/strategjik A1: Të përmirësohet performanca, përshtatshmëria dhe përgjigjja ndaj krizave e skemave financiare për individët (burra, gra, djem dhe vajza) në skemën e ndihmës ekonomike.

Objektivi specifik/strategjik A2: Konsolidimi i vlerësimit bio-psikosocial dhe një sistem i qëndrueshëm dhe i mirëshënjestruar për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Objektivi specifik/strategjik A3: Përmirësimi i shënjestrimit të fëmijëve, vajza dhe djem përmes skemave financiare të ndjeshme gjinore dhe një programi mbrojtje sociale me fokus fëmijët.

Për të realizuar këto dokumenti parashikon disa masa ku ndër të tjera përmirësimi i skemës së ndihmës ekonomike dhe transparenca e saj. Përmirësimi i rintegrimit social dhe ekonomik të atyre që janë pjesë e kësaj skeme si dhe rritja e aftësisë së skemës për tju përgjigjur këtu edhe rasteve emergjente. Në këtë kontekst strategjia sjell në vëmendje emergjenca të tilla si tërmeti i 2019-ës apo pandemia e COVID-19.

Një tjetër politikë e cilësuar si B parashikon: Zgjerim të shërbimeve sociale të integruara, të aksesueshme e cilësore dhe të përgjegjshme gjinore si dhe avancimi i deinstitucionalizimit, në partneritet me pushtetin vendor dhe aktorët e tjerë.

Objektivi specifik/strategjik B.1: Konsolidimi i procesit të decentralizmit të shërbimeve të kujdesit social për financim të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm gjinor, mbulim gjeografik, aksesueshmëri dhe që i përgjigjen krizave dhe emergjencave.

Objektivi specifik/strategjik B.2: Zbatimi i standardeve dhe forcimi i kapaciteteve njerëzore të personelit të shërbimeve të kujdesit social për shërbime efektive dhe të përgjegjshme gjinore.

Objektivi specifik/strategjik B.3: Deinstitucionalizmi i shërbimeve të kujdesit rezidencial dhe zhvillimi i shërbimeve në familje, komunitare dhe ditore duke respektuar parimin e të drejtave dhe lentet gjinore.

Këto objektiva parashikojnë masa të tilla si përmirësimi, planifikimi dhe modeli i financimit të përgjegjshëm gjinor të shërbimeve të kujdesit social në nivel vendor si dhe përgjigjja efektive ndaj krizave dhe emergjencave. Po kështu Të përmirësohet mbulimi gjeografik, diversifikimi dhe aksesueshmëria, dixhitalizimi dhe ndjeshmëria gjinore e shërbimeve të kujdesit social.

Një tjetër element është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve ekzistuese dhe të reja përmes zbatimit, monitorimit dhe inspektimit të standardeve si dhe të përgjegjshme nga pikëpamja gjinore. Strategjia parashikon avancim të proçesit të deinstitucionalizimit të sistemit rezidencial për fëmijët si dhe zgjerim të rrjetit të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për persona me aftësi të kufizuara që jetojnë në institucione rezidenciale, ose në rrezik institucionalizimi./ Monitor

NDIQE LIVE "PANORAMA TV" © Panorama.al

Te lidhura