FULLANI

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani
ALBANIA/