Një ushtar me gomarin e tij, në veri të Korçës, prill 1917. Foto: Operatori K

Esat Pashë Toptani, duke i dorëzuar çelësin e fortesës së Shkodrës Princit trashëgimtar të Malit të Zi. Foto H. Grant