Esat Pashë Toptani, duke i dorëzuar çelësin e fortesës së Shkodrës Princit trashëgimtar të Malit të Zi. Foto H. Grant

Një ushtar me gomarin e tij, në veri të Korçës, prill 1917. Foto: Operatori K
Funerali i kolonelit Tompson sipas riteve shqiptare, 16 qershor 1914. Foto: Operator de planet