Google Maps tani e tutje do ta ketë nje funksion interesant të ri për Android, iOS dhe versionin web të softuerit për kompjuterë.   Përdoruesit tani