Në ditët e fundit të vitit, të gjithë nisim të bëjmë bilancet, e të rishkruajmë në listën e qëllimeve ato që s’mundëm t’i plotësonim më parë.