Ëndërrimi na ndihmon të zgjidhim problemet. Ata e demonstruan atë në Universitetin e Kalifornisë, në San Diego, me një provë krijimtarie: Testi Remote Associates funksionon kështu: