Përdoruesit e rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram kanë hasur në probleme në Europë dhe Amerikë oret e fundit, si pasoje e ndërprerjes së funksionimit të ketyre rrjeteve.