Me përditësimin e fundit të Windows 10 që pritet të bëhet në tetor të 2018, sistemi operativ Microsoft do të përmirësojë funksionimin e instalimit automatik të