Roli i universitetit ‘Luarasi’ në Projekte Erasmus+

Jun 12, 2024 | 9:31
SHPËRNDAJE

NGA DAEL DERVISHI 1436172811daeldervishi

Në një botë që vazhdimisht po globalizohet, arsimi i lartë është bërë një fushë kryesore për ndërkombëtarizim, në një angazhim për të zgjeruar horizontet e njohurive dhe për të krijuar ura bashkëpunimi ndërkombëtare. Në këtë kuadër, Universiteti Luarasi, një nga institucionet më progresive në Shqipëri, ka qenë një pionier në këtë drejtim, duke iu përgjigjur thirrjes për një arsim më inovativ dhe më të hapur ndaj bashkëpunimeve globale.

Përmes pjesëmarrjes së tij në projekte të ndryshme Erasmus+, të financuara nga Komisioni Evropian, Universiteti Luarasi ka treguar një angazhim të qëndrueshëm ndaj ngritjes së standardeve dhe cilësisë akademike si dhe nxitjes së inovacionit. Programi Erasmus+ ka ofruar një platformë të shkëlqyer për këtë institucion për të realizuar projekte transformuese që kapërcejnë kufijtë kombëtarë, duke e bërë atë një qendër të rëndësishme për zhvillimin e mëtejmë të arsimit të lartë.

Një nga këto projekte është “1FUTURE”, i cili ka për qëllim të përmirësojë kapacitetet rajonale në zbatimin e synimeve të Marrëveshjes së Gjelbër (Green Deal) brenda sistemit të arsimit të lartë. Ky projekt ndërtohet mbi nevojat dhe ambicien për të udhëhequr veprimet klimatike në universitetet në Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në kuadër të projektit, universitet e rajonit do të shërbejnë si platforma që lidhin aktorë të ndryshëm për ndërtimin e komuniteteve që ofrojnë mbështetje ndaj klimës.

Një tjetër projekt është NEST4WB, i cili është fokusuar në modernizimin e kurrikulave së sektorit të energjisë në institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit Perëndimor përmes integrimit të teknologjive dixhitale dhe temave të reja arsimore. Kjo nismë i përgjigjet ndryshimit të politikës së Bashkimit Evropian drejt reduktimit të varësisë nga karburantet fosile, të përforcuara nga miratimi i një plani veprimi për dixhitalizimin e sistemit të energjisë për të mbështetur strategjitë e Marrëveshjes së Gjelbër. Projekti synon të krijojë një sistem energjie më interaktiv dhe më inteligjent duke rritur dixhitalizimin në sektorin e energjisë.

Projekti përfshin gjithashtu ngritjen e laboratorëve dhe qendrave të reja të trajnimit, krijimin e një platforme të njohurive elektronike dhe krijimin e një rrjeti të palëve të interesuara për të nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin. Për më tepër, ai synon të përmirësojë mobilitetin e studentëve dhe ndërveprimet ndërkulturore brenda Ballkanit, duke kontribuar në zhvillimin dhe bashkëpunimin rajonal.

Në përgjithësi, NEST4WB kërkon t’i pajisë studentët me aftësitë e nevojshme për transformimin dixhital dhe të gjelbër të sektorit të energjisë, duke rritur kështu konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e ekonomisë rajonale.

Përveç këtyre, projekti “QA-SURE” fokusohet në rritjen e sigurimit të cilësisë dhe qëndrueshmërisë në reformat arsimore. Universiteti Luarasi përmes këtij projekti është i angazhuar për të krijuar mekanizma të fuqishëm të sigurimit të cilësisë dhe praktika të qëndrueshme, duke parashikuar ngritjen e standardeve dhe përsosmërisë së universitetit.

Gjithashtu, me anë të projektit JUALGO, Luarasi synon të nxisë dialogun midis botës akademike dhe politikëbërësve dhe të rrisë cilësinë e formimit profesional në Shqipëri. Qëllimi është pajisja e studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit Luarasi me një botëkuptim më të thellë të funksionimit të Bashkimit Evropian dhe politikave të tij, veçanërisht në kuadrin e studimeve juridike dhe të drejtave të njeriut.

Në kuadër të këtij projekti është ridizajnuar lënda “Të Drejtat e Njeriut dhe Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ)” për t’u përshtatur me objektivat e mësipërme. Kurrikula e rishikuar ka një përmbajtje gjithëpërfshirëse që mbulon aspekte thelbësore të të drejtave të njeriut brenda kornizës së BE-së; objektivat e të mësuarit janë përshtatur për të ofruar një kuptim më të thellë të lëndës; dhe metodat e vlerësimit janë rikrijuar për të vlerësuar në mënyrë efektive njohuritë dhe aftësitë e fituara nga studentët.

Gjithashtu kemi projektin VRinVET, i cili qëndron në krye të inovacionit arsimor, duke synuar transformimin e arsimit dhe trajnimit profesional (VET) duke integruar teknologjinë e realitetit virtual (VR). Kjo iniciativë është krijuar për të ngritur cilësinë e AFP-ve duke u ofruar studentëve skenarë gjithëpërfshirës, të botës reale në një mjedis të kontrolluar virtual. Duke futur VR në kurrikulën e Luarasit, VRinVET u mundëson studentëve të përjetojnë dhe të lundrojnë në mënyrë të sigurtë skenarë kompleksë, duke rritur aftësitë e tyre praktike pa rreziqet e botës reale. Kjo metodë jo vetëm që e bën mësimin më tërheqës, por gjithashtu lidh hendekun midis njohurive teorike dhe zbatimit praktik, duke i fuqizuar studentët të gjejnë zgjidhje për sfidat e prekshme.

Për edukatorët, VRinVET ofron mjete për të revolucionarizuar metodat e mësimdhënies. Ai mundëson krijimin e planeve mësimore dinamike dhe ndërvepruese që tërheqin vëmendjen e nxënësve në mënyrë më efektive dhe rrisin motivimin e tyre për të mësuar. Integrimi i teknologjisë VR transformon qasjet tradicionale arsimore, duke i bërë leksionet më tërheqëse dhe me më shumë ndikim.

Në përgjithësi, projekti VRinVET nuk ka të bëjë vetëm me adoptimin e teknologjisë së re; ka të bëjë me ripërcaktimin e peizazhit arsimor në formimin profesional. Duke shfrytëzuar potencialin e VR, projekti premton ta bëjë arsimin profesional më efektiv, ndërveprues dhe të këndshëm, duke vendosur një standard të ri në përdorimin arsimor të teknologjisë dhe duke përgatitur studentët për të ardhmen e formimit profesional. Këto janë vetëm disa prej projekteve Erasmus+ në të cilat Luarasi është angazhuar si partner.

Këto projekte ilustrojnë angazhimin dinamik të Universitetit Luarasi në adresimin e sfidave bashkëkohore përmes edukimit, kërkimit dhe bashkëpunimit. Duke marrë pjesë në këto nisma të ndryshme, universiteti jo vetëm përforcon angazhimin e tij për përsosmërinë akademike dhe ndikimin shoqëror, por gjithashtu forcon pozicionin e tij si një institucion inovativ dhe largpamës në peizazhin ndërkombëtar të arsimit të lartë.

Universiteti Luarasi

NDIQE LIVE "PANORAMA TV" © Panorama.al

Te lidhura