Zotëruese, xheloze, të bezdisshme, kërkuese. Këto dhe shumë më tepër janë ato që karakterizojnë gratë më të rrezikshme të Zodiakut dhe burrat do të bënin mirë