Deputetët e Parlamentit shqiptar kanë një pasion të kushtueshëm, makinat luksoze. Edhe pse ka shumë prej tyre që jetën e luksit nuk duan ta shfaqin, makina