Këndi i njoftimeve

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes Njoftim për rinovim licence           Në zbatim të nenit 43, pika 2 e Ligjit Nr.43/2015, “Për...

Në zbatim të nenit 40, pika 1 e ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar; nenit 19, pika 1, germa ”a”,...

ANNOUNCEMENT of relaunch Call for Offers published GWP-Med, as represented by its Host Institute MIO-ECSDE  is conducting an  open call for offers for the realization...

“BASHKI TË FORTA” – AMENDMENT OF THE TENDER ANNOUNCED THE 10TH OF MARCH 2020 PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL NATIONAL SURVEY ON MINISTRY OF TOURISM AND...

Drejtuar: Qëndra e Regjistrimit të Aksioneve Sh.A. (QRA) Lënda: “Lajmërim lidhur me zhvillimin e Asamblesë të Aksionarëve të Telekom Albania Sh.A” I nderuar Zoteri, Bazuar në kontratën...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL NATIONAL SURVEY ON MINISTRY OF TOURISM AND ENVIRONMENT INITIATIVE TO BAN USE OF PLASTIC BAGS “Bashki të...

GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1 Profile: As an international cooperation enterprise for sustainable development with...

Vacancy Announcement Project Manager Profesionisti Recruitment Agency, on behalf of its Client KfW (German Development Bank), which is acting on behalf of the Ministry of...

Vacancy Announcement RIO Director Profesionisti Recruitment Agency, on behalf of its Client KfW (German Development Bank), which is acting on behalf of the Ministry of...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL IMPLEMENTATION OF LOCAL WASTE MANAGEMENT PLANS AND REGULATIONS IN MUNICIPALITIES OF FIER WASTE CATCHMENT AREA “Bashki të...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL IMPLEMENTATION OF LOCAL WASTE MANAGEMENT PLANS AND REGULATIONS IN MUNICIPALITIES OF ELBASAN WASTE CATCHMENT AREA “Bashki të...

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PËR SHITJEN E PASURISË SË PALUAJTSHME EPIDAM SHPK, shoqëri në falimentim, e përfaqësuar nga Administratorja e Falimentimit, njofton shitjen në...

Thirrja për aplikim SHPK Buquku po kërkon një ofertues/kontraktor/kompani të interesuar dhe të kualifikuar që të dorëzojë një ofertë/propozim për mallrat si në vijim: Furnizim...

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT Tetra Tech is seeking resumes from candidates for the following position: Position:           Local Utility Operations Specialist Objective:         The successful candidate/s will be joining Tetra...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

THIRRJE PER KUOTIM - "BLERJE PAJISJE IT, TELEKOMUNIKACION DHE AUDIO SYSTEM" TERRE DES HOMMES ALBANIA Terre des hommes është një organizatë jo-fitimprurëse, identifikuar me NIPT K62106002A,...

ANNOUNCEMENT of Call for Offers published GWP-Med, as represented by its Host Institute MIO-ECSDE is conducting an open call for offers for the realization of the...

THIRRJE PER KUOTIM - MOBILIM DHE PAJISJE PËR SHËRBIME KOMUNITARE, ÇERDHE DHE KOPËSHT NË SHKODËR TERRE DES HOMMES ALBANIA Terre des hommes është një organizatë jo-fitimprurëse,...

As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations, the federally owned Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German...

EU funded Twinning project Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security Academy will fill the following two job vacancies: Project Assistant Project Translator / Interpreter The...

LEAD Albania Program për Përvojë dhe Zhvillim Lidershipi Thirrje për aplikime Programi Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2021”. Ky program është...

Kërkesë për Shprehje Interesi (Ripublikim)1 Programi i USAID për Sistemet e Menaxhimit të Energjisë (EMS) në Ballkan Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech) po zbaton...

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 Profile: German Development Cooperation, Office in...

NJOFTIM - Dëgjesa Publike në kuadër të përgatitjes së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) – Projekti HPP Kalivaç "Kompania koncesionare Ayen-ALB" do të ndërmarrë realizimin...

NJOFTIM Për themelimin e “Shoqatës Shqiptare të Inxhinierisë Sizmike (S.S.I.S) - Albanian Association Of Earthquake Engineering (A.A.E.E)” Në muajin Dhjetor të vitit 2019, në Tiranë u...

Autoriteti shitës: Rrapo Xhaferaj. Administratori i Falimentimit  të shoqërisë “EVIOR” Sh.pk –Vlorë. Adresa: Lagjia “11 Janari” , pranë ish ndërmarjes së Bonifikimit dhe KSHA...

NATIONAL TENDER CALL SOLID WASTE MANAGEMENT “Bashki të Forta” is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, implemented by Helvetas Albania. Bashki te...

Kërkesë për Shprehje Interesi Programi i USAID për Sistemet e Menaxhimit të Energjisë (EMS) në Ballkan Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech) po zbaton një projekt...

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues gjyqesor Enuar Merko me  Adresë  Rr. “Llidhja e Prizërenit”, Godina 4, Hyrja 1, Ap. 5, Tiranë;  njofton se me...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 Profile: The Programme “Integrated Waste Management and Marine Litter Prevention...

Tender ID: 01/2019 Të interesuarit mund të kërkojnë dokumentet për aplikim prej datës 05.12.2019, në adresën:   BIOPAK SHPK, Rr. Sheshi Sadik Shala pn, 21000 Rahovec,...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL Tiranë, më 03.12.2019 NJOFTIM PËR SHTYP Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural...

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Permbarues Gjyqesor Enuar Merko njofton se do te zhvilloje Ankandi e I-rë per shitjen e pasurisë të paluajtshme e llojit “Apartament”...

Global Programme Migration and Diaspora The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its...

3rd Call for Proposals In support to the implementation of the RCC Triple-P Tourism in SEE: Promotion, Policy, and Pilots Grants Work Programme (Ref.no.3PCfP03/2019) Deadline: 9...

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 Profile: The Action "EU support Waste water...

NJOFTIM: PER MBLEDHJEN E ASAMBLESE SE AKSIONAREVE TE SHOQERISE KLINIKA SHQIPTARE SH.A. -- Shoqeria Klinika Shqiptare me adrese ne Bulvd. “Gjergj Fishta”, Tirane, Kati i Pare,...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

Kërkesë për Ofertë Ref. code IGAF03/2019 CELIM Shqipëri në partneritet me AKZM (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) janë përgjegjëse për implementimin e projektit ACAP Aksioni...

Kërkesë për Ofertë Ref. code RES.01/2019 CELIM Shqipëri në partneritet me AKZM (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) janë përgjegjëse për implementimin e projektit ACAP Aksioni...

CONSULTANCY NOTICE UNHCR: ALB/TIR/19/IC/01 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tirana, Albania is looking for a qualified and highly motivated consultant,...

Tetra Tech is seeking resumes from candidates for the following position: Position:           Local Energy Utility Expert Objective:         The successful candidate/s will be joining Tetra Tech’s team...

GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 Profile: The Programme “Customer Oriented Drinking Water and Sanitation Services”...

OPEN CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST for the establishment of a pool of national companies, Individual Consultant (Trainers) to conduct training services for the staff...

Shiten Zyra, Kapanone, Truall me sipërfaqe totale 50.000 m2 (5 hektarë), nga ku kapanonet dhe zyrat zënë sipërfaqe totale 11.000 m2 dhe pjesa tjetër...

Tetra Tech is seeking resumes from candidates for the following position: Position:           Assistant Objective:         The successful candidate/s will be joining Tetra Tech’s team that is implementing...

GWP-Med, as represented by its Host Institute MIO-ECSDE is conducting an open call for offers for the realization of the Pilot Project “Flood insurance in...

NJOFTIM ANKANDI SHOQERIA PERMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen ne ankand te dyte per pasurine: 1.Pasuria me nr 5/56+1-3, ZK.8230, Vol.3, Fq.218, lloji pasurise“Apartament” me siperfaqe 60...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL ASSISTANCE TO ALLIANCES OF WOMEN COUNCILORS “Bashki të Forta” is a project of the Swiss Agency for...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL TECHNICAL ASSISTANCE IN MUNICIPAL PERFORMANCE MONITORING IN THE REGIONS OF LEZHË, KUKËS, DIBËR, ELBASAN, KORCË AND...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL TECHNICAL ASSISTANCE IN MUNICIPAL PERFORMANCE MONITORING IN THE REGIONS OF SHKODËR, FIER, VLORË, BERAT AND GJIROKASTËR “Bashki...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL TECHNICAL ASSISTANCE IN MUNICIPAL PERFORMANCE MONITORING “Bashki të Forta” is looking for consultancy firms able to deliver...

Director – Permanent Secretariat of the Transport Community Location: Belgrade The Transport Community is an international organisation composed of the EU and the Western Balkan parties with...

Deputy Director – Permanent Secretariat of the Transport Community Location: Belgrade The Transport Community is an international organisation composed of the EU and the Western Balkan parties...

Austria has a long-standing partnership with Albania, which has been a priority partner country of the Austrian Development Cooperation (ADC) since 1993. The Austrian...

CeLIM Shqipëri në partneritet me AKZM (Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) janë përgjegjëse për implementimin e projektit ACAP Aksioni Komunitar për Zonat e...

The Delegation of the European Union to Albania is looking for a Translator/Interpreter With main focus to high quality translation and occasional interpretation We offer Multicultural working environment Competitive...

GENERAL CONDITIONS   Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1   Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana supports Albania on...