Këndi i njoftimeve

Këndi i njoftimeve

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vacant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Menaxher Projekti. Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e...

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vacant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Prokurimi. Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e...

Thirrje për shprehje interesi: pozicion vacant në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, në rolin Ekspert Financiar. Në kuadër të Programit IADSA II/2020/04, Për Ratifikimin e...

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION GENERAL CONDITIONS Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana...

Hysenbelliu GROUP kërkon të punësojë  një Inxhinier Zbatimi, me talent dhe etikë të lartë profesionale. DETYRAT KRYESORE: Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko-ligjor; Kontrollin e cilësisë dhe...

SPECIALIST PROKURIMESH Hysenbelliu GROUP kërkon të punësojë  një Specialist pranë Departamentit të Prokurimeve, me talent dhe etikë të lartë profesionale. DETYRAT KRYESORE:  Ekzekuton blerjet dhe porositë në kohë, me...

REQUEST FOR CONSULTANCY SERVICES Service Contract (SC) “Production of short videos featuring women inspirational stories” RisiAlbania project is supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation...

National Democratic Institute (NDI) St.Donika Kastrioti, Building 14, Apt.3A Tirana, Albania Job Advertisement Position: Finance and Administration Assistant The NDI Office in Albania seeks to hire a full...

Invitation to Tender Continuous Medical Education (CME) activities for implementation of new clinical guidelines and protocols in relation to 5 Non-Communicable Diseases (NCDs) by Family...

Nr. Reference: PIU - ProSEED / 2020 / 05 P.I.U.-ProSEED kërkon të realizojë objektin e prokurimit si më poshtë: P.I.U. – ProSEED fton kandidatët e interesuar,...

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe riparim të automjeteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë...

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi për printera & fotokopje, letër A4 si dhe mirëmbajtja e minishtypshkronjës për...

REQUEST FOR TENDERS #00147 AADF is looking for experienced supervision companies for the contract “Supervision of Construction Works for the Revitalization of the Pyramid of Tirana”...

GENERAL CONDITIONS 1.1 Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1 1.2 Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana supports...

NJOFTIM ANKANDI Zyra Përmbarimore Private “Bailiff  Services  Albania” sh.p.k, me NUIS L02127004B, me adresë Blv “Gjergj Fishta” Pallatet “Gora”, Kulla 2, Kati 2, Apartamenti 9,...

Objekti: Realizim i Rikonstruksionit të Shkollës 9-vjeçare “Migjeni” Mamurras Bashkia Kurbin bën thirrje për pjesëmarrje në tenderin e organizuar në kuadër të Projektit “New Start:...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Kryerje punimesh për riparime dëmesh nga tërmeti në objektet e BSH...

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE DETYRAT KRYESORE: . Kryen vlerësimin e punonjësve referuar performances së tyre. . Harton dhe zbaton plane efektive trajnimi dhe...

                      TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi për printera & fotokopje, letër A4 si dhe...

Project: Sustainable Urban Transport in Tirana The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving...

Programme: Sustainable Development of the Rural Areas Agriculture and rural development are of crucial with regard to socio-economic development in Albania as it accounts for...

REQUEST FOR TENDER No: 00145 AADF is inviting interested architecture design entities to bid for the tender number 00145 for “Restoration and Urban Requalification Design of...

Call for Proposals: Development of career web application for career services at Municipality of Tirana RisiAlbania is a youth employment project of the Swiss Agency...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

“BASHKI TË FORTA” - PROCUREMENT OF SERVICES NATIONAL TENDER CALL SOCIAL MEDIA LIVE STREAMING OF LOCAL COUNCIL MEETINGS “Bashki të Forta” is a project of the Swiss...

REQUEST FOR TENDER No: 00144 AADF is inviting interested companies to bid for the tender number 00144 for “Supply, installation and maintenance of electronic and other...

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb 95 oktan, për nevojat...

REQUEST FOR TENDERS No: 0143 AADF is inviting interested companies to bid for the tender number 00143 for “Production, Supply, and installation of furniture for the...

Public Invitation for Qualified Engineers to Participate in Training with Honeywell Automation College on Energy Management Systems Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech) is implementing a U.S....

GENERAL CONDITIONS 1.1 Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1 1.2 Profile: Within the context of bilateral development cooperation,...

Request for consultancy services - terms of reference Project Unit:                RisiAlbania – Partner for Growth Supported by:             Swiss Agency for Development and  Cooperation SDC Location:                    ...

SHPALLJE TENDER ME PROCEDURË TË HAPUR Nr. Reference: PIU-ProSEED / 2020 / 04 P.I.U.-ProSEED kërkon të realizojë objektin e prokurimit si më poshtë: P.I.U. – ProSEED fton kandidatët...

Delivering training on ISO 27001 for staff of National Authority for Electronic Certification and Cybernetic Security (NAECCS) Request for consultancy services - terms of reference Project...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pjesë këmbimi për printera & fotokopje, letër A4, si dhe...

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e...

Call for concepts: e-solutions for inclusive employment opportunities 1.    Introduction The RisiAlbania Project is supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and implemented...

THIRRJE E HAPUR PER TENDER PARAKUALIFIKIMI KUSHTET E PERGJITHSHME Kërkuesi: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Zyra Tiranë, Rr. Skenderbej, Nr 21/1 Profili: Bashkëpunimi Gjerman për...

Konkurs Publik Idesh Arkitekture Projektimi i Qendrës së Vizitorëve në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë SFONDI/PËRSHKRIMI Demokracitë funksionale kërkojnë një përfshirje të lartë të qytetarëve, dhe...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një...

Institucioni Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë, njofton subjektet e interesuara të liçensuara për restaurim, të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në...

Thirrje për aplikim Nëpunës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura Projekti “Drejtësi për të Gjithë” në Shqipëri (më poshtë “Projekti”), i financuar nga Agjencia...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerja e suportit vjetor të produkteve Cisco” Banka e Shqipërisë fton kandidatët...

EXTENTION OF ANNOUNCEMENT of launch Call for Offers published GWP-Med, as represented by its Host Institute MIO-ECSDE  is conducting an  open call for offers for...

GIZ Office Albania seeks the following staff: Advisor – Innovation and Entrepreneurship Promotion Project: EU for Innovation The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is...

SHPALLJE TENDER ME PROCEDURË TË HAPUR Nr. Reference: PIU-ProSEED / 2020 / 03 P.I.U.-ProSEED kërkon të realizojë objektin e prokurimit si më poshtë: P.I.U. – ProSEED fton kandidatët...

SHPALLJE TENDER ME PROCEDURË TË HAPUR Nr. Reference: PIU-ProSEED / 2020 / 02 P.I.U.-ProSEED  kërkon të realizojë objektin e prokurimit si më poshtë: P.I.U. – ProSEED fton kandidatët...

SHPALLJE TENDER ME PROCEDURË TË HAPUR   Nr. Reference: PIU-ProSEED / 2020 / 01. P.I.U.-ProSEED  kërkon të realizojë objektin e prokurimit si më poshtë: P.I.U. – ProSEED fton kandidatët...

TELEPERFORMANCE ALBANIA parte della più grande Corporate, leader mondiale nella gestione del cliente, presente in 74 paesi del mondo, con le sue sedi a Tirana ed...

TENDER I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe instalim i sistemeve të vëzhgimit në disa godina të...

Announcement Call for actions: addressing the social crisis of COVID-19 Social Initative components – Call for (i) Expressions of Interest and (ii) Proposals The GIZ...

Njoftim i kompanisë Vodafone Albania Sh.A. Të nderuar klientë, Vodafone Albania ju njofton se duke filluar nga data 24 Prill 2020 paketa Ditore dhe Javore do...

Implementing Agency: Albanian Development Fund Country: Albania Project: Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP) (Project No. P163239) Loan No.: 8850-AL Assignment Title: “Supervision services for roads reconstruction...

NJOFTIMI I ANKANDIT Autoriteti Shitës: “Albpetrol” Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7. Data e zhvillimit të ankandit: 08.04.2020, ora 11:00. Lloji i Procedurës të ankandit:...

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes së sistemeve të kondicionimit në dhomat e...

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR I SHOQERUAR ME FTESA DIREKTE KANDIDATEVE TE HUAJ Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypje e monedhave metalike përkujtimore...

Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Shpall funksionet e lira për konkurrim në strukturat e Drejtorisë se Përgjithshme të Shërbimit Për Çështjet e Brendshme...

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (Consulting Company) ALBANIA CITIZEN – CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT Loan Agreement Project ID No. 8521 Assignment: “Consultancy Services (Firm) Title:  Advisory Support for the Validation of...