GRAZIA
Home » Aktualitet, Flash » Tabela me rritjen: Administrata, pagat e reja sipas pozicioneve

Tabela me rritjen: Administrata, pagat e reja sipas pozicioneve

 • Albanian
 • English
 • French
 • German
 • Italian
Zbardhet vendimi për rritjen e rrogave. Sa përfitojnë nëpunësit, doganierët, tatimorët dhe punonjësit e ALUIZNI.

Sa bëhen rrogat e titullarëve, drejtorëve dhe specialistëve.

E gjithë administrata, në rrogën që do të marrë në gusht, do të përfitojë edhe gjysmën e rritjes së miratuar me vendimin e fundit të qeverisë, duke qenë se efektet e tij shtrihen nga 15 korriku. Tashmë vendimi që rriti pagat ka hyrë në fuqi dhe pas publikimit në Fletoren Zyrtare, zbardhen edhe tabelat se sa bëhen konkretisht rrogat për gjitha pozicionet në administratë, nga titullarët te specialistët e thjeshtë. Pak javë më parë qeveria miratoi edhe rritjen e pagave me një përqindje që luhatet mesatarisht në 5.4 për qind, por që trajtohen me prioritet kategori të tilla si arsimtarët, mjekët dhe infermierët. Gazeta jep sot të plotë tabelën me pagat e administratës dhe gjithë institucioneve në vend. Në detaje jepen edhe pagat e administratës tatimore dhe doganore, së bashku me punonjësit e drejtorive të legalizimeve në vend. Në tabelë përfshihet edhe minimumi i diplomës që duhet të zotërohet për të pasur këtë pozicion pune dhe nga ana tjetër shtesa që përfitojnë sipas pozicione të veçantë për shkak të vështirësisë së punës. Po kështu, gazeta publikon të plota edhe pagat për Teatrin Kombëtar dhe Drejtorinë Artistike të Teatrit të Operës dhe Baletit në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Drejtorinë Artistike të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Drejtorinë e Teatrit të Fëmijëve në Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, Teatrin Kombëtar të Komedisë dhe Cirkun Kombëtar.

Struktura e pagave për nëpunësit
civilë/nëpunësit në të gjitha institucionet
KLASA I
Kategoria I-a
SHTESA E POZICIONIT
129.000 lekë/muaj
Kategoria I-b
SHTESA E POZICIONIT
118.000 lekë/muaj

KLASA II
Kategoria II-a
SHTESA E POZICIONIT
107.800 lekë/muaj
Kategoria II-b
SHTESA E POZICIONIT
91.700 lekë/muaj

KLASA III
Kategoria III-a
SHTESA E POZICIONIT
74.400 lekë/muaj
Kategoria III-a/1
SHTESA E POZICIONIT
65.200 lekë/muaj
Kategoria III-b
SHTESA E POZICIONIT
57.000 lekë/muaj

KLASA IV
Kategoria IV-a
SHTESA E POZICIONIT
45.800 lekë/muaj
Kategoria IV-b
SHTESA E POZICIONIT
35.500 lekë/muaj
Kategoria IV-c
SHTESA E POZICIONIT
27.500 lekë/muaj

* Për të gjitha kategoritë shtesa e pagës për vjetërsi është 2% për cdo vit pune. Shtesa për Kualifikim në vendim është 0 lekë.

Vlera e diplomës sipas grupit
Grupi I
Diplomë e Nivelit të Dytë (DND)/ Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë (DIND)/Të barasvlershme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë

Grupi II
Diplomë e Nivelit të Parë (DNP) apo të barasvlershme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë + Master i Nivelit të Parë (MNP)

Grupi III
Diplomë e Nivelit të Parë (DNP)/ Të barasvlershme me to sipas legjislacionit të arsimit të lartë

Rritje e pagave
(ne leke)
Kryetar i Akademisë së Shkencave     174 760 lekë
Zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave
Sekretar Shkencor i Akademisë së Shkencave     140 000
Akademik                                   125 000Akademik i Asociuar
Profesor         110 000
Profesor i Asociuar  96 000

SHTESAT NË PËRQINDJE MBI PAGËN MUJORE PËR FUNKSIONE DREJTUESE TË PUNONJËSVE SI MË SIPËR
Kryetar seksioni. Sekretar shkencor i seksionit 12 000

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË PUNONJËSVE TË SISTEMIT DOGANOR
Pozicioni
Titullar i institucionit
Kategoria e pagës    
II a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  20 000

Pozicioni
Zv.drejtor i përgjithshëm
Kategoria e pagës    
II b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  15 000
Pozicioni
Këshilltar. Drejtor drejtorie. Drejtor drejtorie rajonale. Kryetar i degës doganore Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, Kakavijë, Rinas
Kategoria e Pagës III a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune 15 000
Pozicioni
Përgjegjës/shef sektori. Kryetar dege doganore Fier, Kapshticë, Korçë, Lezhë, Bllatë, Kukës, Sarandë, Berat, Tri Urat, Qafë-Thanë, Elbasan. Përgjegjës operacionesh doganore në degën doganore Tiranë, Durrës
Kategoria e pagës  IIIa/1
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  14 000
Pozicioni
Inspektor kontrolli i brendshëm. Përgjegjës turni. Përgjegjës zyre. Komandant grupi antikontrabande.
Specialist. Administrator rrjeti   
Kategoria e pagës III-b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II
Shtesa për kushte pune  14 000
Pozicioni
Financier në degë doganore, përkthyes, koordinator në DOH, specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare
Kategoria e pagës III-b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II
Shtesa për kushte pune  10 000
Pozicioni
Doganier kontrolli dokumentar, fizik. Inspektor antikontrabande. Asistent laboratori. Llogaritar
Katagoria e pagës IV-a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  10 000
Pozicioni
Doganier pranues. Doganier peshoreje. Doganier pike kontrolli. Përpunues informacioni. Sekretar. Arkivist
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Shtesa e pozicionit 37 000
Shtesa për kushte pune 5000
Pozicioni
Magazinier. Furnitor. Operator. Shofer. Teknik
Shtesa e pozicionit 32 000
Shtesa për kushte pune 1500

STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E SISTEMIT TË TATIMEVE
Pozicioni
Drejtor i përgjithshëm
Katagoria e pagës II a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  20 000
Pozicioni
Zv/drejtor i përgjithshëm
Kategoria e pagës  IIb
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  15 000
Pozicioni
Drejtor drejtorie në Drejtorinë e Përgjithshme. Drejtor i Drejtorisë Rajonale
Kategoria e pagës  III a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  15 000
Pozicioni
Përgjegjës/shef sektori në Drejtorinë e Përgjithshme. Drejtor drejtorie në drejtoritë rajonale
Kategoria e pagës  III a/1
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  14 000
Pozicioni
Përgjegjës/shef sektori/zyre në drejtoritë rajonale. Inspektor i parë. Inspektor i auditit të brendshëm. Përgjegjës sektori në drejtoritë mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme. Inspektor hetimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve
Kategoria e pagës III-b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II
Shtesa për kushte pune  12 000
Pozicioni
Përgjegjës zyre në Task-Forcë  
Kategoria e pagës III b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II
Shtesa për kushte pune  17 000
Pozicioni
Inspektor i dytë. Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme. Inspektor hetimi në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në drejtoritë rajonale
Kategoria e pagës IV a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  12 000
Pozicioni
Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme. Inspektor
hetimi/ specialist në drejtoritë rajonale
Kategoria e pagës IV b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  10 000
Pozicioni
Specialist  
Kategoria e pagës IV c
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  5 000
Pozicioni
Sekretar në Drejtorinë e Përgjithshme
Kategoria e pagës IV b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  5 000
Pozicioni
Sekretar në drejtoritë rajonale
Kategoria e pagës IV c
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  
5 000

NIVELET E PAGAVE TË PUNONJËSVE TË TRUPËS ARTISTIKE NË TEATRIN KOMBËTAR, TEATRIN KOMBËTAR TË OPERËS, BALETIT DHE ANSAMBLIT POPULLOR, NË DREJTORINË E TEATRIT TË FËMIJËVE NË QENDRËN KOMBËTARE TË KULTURËS PËR FËMIJË DHE TEATRIN KOMBËTAR TË KOMEDISË
1. Për Teatrin Kombëtar dhe Drejtorinë Artistike të Teatrit të Operës dhe Baletit në Teatrin
Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
Dirigjent    
79 200 lekë  
Regjisor
79 200 lekë
Solist i parë    79 200 lekë
Koncertmaestër    79 200 lekë
Baletmaestër                                 79 200 lekë
Aktor i pare                                 79 200 lekë
Solist II (spala sektori)                    79 200 lekë
Asistent dirigjent    71 000 lekë
Asistent regjisor    71 000 lekë
Aktor i dytë    71 000 lekë
Orkestrat i kategorisë së pare                71.000 lekë
Korist i kategorisë së parë    59.800 lekë
Balerin i kategorisë së parë    
59 800 lekë
Skenograf i kategorisë së pare                59 800 lekë
Aktor i tretë                                 58 300 lekë
Orkestrat i kategorisë së dytë                  49 500 lekë
Korist i kategorisë së dytë                       49 500 lekë
Balerin i kategorisë së dytë                        49 500 lekë
Skenograf i kategorisë së dytë                49 500 lekë
2. Për Drejtorinë Artistike të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Drejtorinë e Teatrit të Fëmijëve në Qendrën Kombëtare të  Kulturës për Fëmijë, Teatrin Kombëtar të Komedisë dhe Cirkun Kombëtar
Dirigjent    71 000 lekë
Regjisor    71 000 lekë
Drejtues artistic                         
71 000 lekë
Solist i parë    59 800 lekë
Orkestrat i kategorisë së parë    59 800 lekë
Aktor i parë    59 800 lekë
Skenograf i kategorisë së parë    59 800 lekë
Korist i kategorisë së parë    59 800 lekë
Valltar i kategorisë së parë    59 800 lekë
Akrobat i kategorisë së parë    59 800 lekë
Mjeshtër i studios së cirkut    59 800 lekë
Mjeshtër profili i numrave
të cirkut          
59 800 lekë
Solist i dytë    49 500 lekë
Orkestrat i kategorisë së dytë    49 500 lekë
Aktor i dytë    49 500 lekë
Skenograf i kategorisë së dytë    49 500 lekë
Korist i kategorisë së dytë    49 500 lekë
Valltar i kategorisë së dytë    49 500 lekë
Akrobat i kategorisë së dytë                  49 500 lekë

NIVELET E PAGAVE TË PUNONJËSVE TË TRUPËS ARTISTIKE NË QENDRËN E KULTURËS, MEDIAS DHE BOTIMEVE TË MBROJTJES
Udhëheqës artistik               
79 200 lekë
Dirigjent Regjisor               
71 000 lekë
Instrumentist Vokalist           
59 800 lekë

KATEGORITË E PAGAVE DHE SHTESAT PËR KUSHTE PUNE TË POZICIONEVE TË  PUNËS SË NËPUNËSVE PËR EMËRTESAT “SPECIALIST” DERI NË “TITULLAR  INSTITUCIONI” NË DREJTORITË E AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE
Pozicioni
Drejtor i drejtorive të  ALUIZNI-t: Tiranë 1,  Durrës, Lezhë, Vlorë 1,  Shkodër
Kategoria e pagës III-a/1
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  16 500
Pozicioni
Drejtor i drejtorive të ALUIZNI-t: Tiranë 2 – Kamzë, Tiranë 2 – Paskuqan, Tiranë 2 – Farkë, Tiranë 2 – Vorë, Tiranë 3, Elbasan 1,  Berat, Korçë, Fier 1,  Kavajë, Vlorë 2, Elbasan
2, Fier 2, Sarandë,  Lushnjë, Krujë, Pogradec,  Gjirokastër, Dibër, Kukës
Kategoria e pagës III-b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  16 500
Pozicioni
Përgjegjës sektori
Kategoria e pagës IV-a
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës të punës
Grupi I
Shtesa për kushte pune  10 000
Pozicioni
Specialist
Kategoria e pagës IV b
Diploma e pranimit në pozicionin përkatës
Grupi I ose II ose III
Shtesa për kushte pune  10 000


NERTILA MAHO


AMC

Te nderuar komentues! Duke mos dashur te cenojme opinionet tuaja, lutemi qe ato te mos permbajne fyerje dhe ofendime personale dhe te kene lidhje me shkrimin, apo temen per te cilen komentohet. Ne te kundert, nuk do te publikohen. Ju falenderojme qe na ndiqni dhe ju ftojme te vazhdoni te jeni pjese e Panorama Online. Moderatori

4 Komente per “Tabela me rritjen: Administrata, pagat e reja sipas pozicioneve”

 1. C’eshte e verteta rogat dhe pensionet vecanerisht keto 8 vitet e fundit jane ritur ne menyre te ndjeshme.
  Sigurisht qe kjo ngritje do te kishte qene shume me e madhe (sic ka ndodhur ne Ceki, Hungari,Poloni etj) nese tranzicioni shqiptar nuk do te kishte pasur goditjet e shumta qe nga 97-ta e niveli i pagave ne Shqiperine e vitit 90 nuk do te ishin dhjete here me te uleta se sa ne vendet ish komuniste qe permenda..
  Por me bie ne sy roga e kryetarit te Akademise 174.740 leke qe eshte me e ulet se sa nje pension minimal 1400 euro (bashke me shtesat sociale) ne vendet e zhvilluara evropiane.

 2. pershendetje…kerkoj nje pergjigje ne lidhje me kete pyetje: sa eshte paga mujore e nje personi qe mund te kete studiuar ne degen administrate dhe politike sociale ?

 3. admiralda varet nga kategoria dhe grada qe ka

 4. Pershendetje! Desha te pyes sa duhet te jete paga per pozicionin e punes Financiere ne nje biznes te madh ne Tirane , me diplome te nivelit DIND (Finance ).
  Faleminderit!

Beni nje Koment

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Linkedin
 • RSS
Gazeta Panorama Alexa toolbar

Parashikimi i motit


+23
H: +24°
L: +12°
Tirana
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +25° +25° +25° +24°
+12° +11° +11° +11° +10° +11°
+22
H: +23°
L: +15°
Durres
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +25° +25° +25° +23° +23°
+15° +14° +15° +15° +12° +11°
+22
H: +25°
L: +10°
Elbasan
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+28° +28° +27° +27° +27° +26°
+12° +11° +11° +10° +10° +11°
+18
H: +23°
L: +16°
Vlore
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +25° +25° +24° +24° +24°
+15° +14° +14° +15° +12° +12°
+21
H: +23°
L: +11°
Shkoder
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +25° +25° +26° +25° +24°
+12° +11° +12° +10° +11° +12°
+18
H: +22°
L: +
Korce
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +22° +23° +23°
+ + + + + +
+22
H: +24°
L: +11°
Berat
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+27° +27° +27° +27° +26° +25°
+11° +10° +10° +10° + +10°
+9
H: +22°
L: +
Kukes
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +22° +21° +21° +21° +21°
+ + + + + +
+23
H: +23°
L: +12°
Sarande
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+23° +23° +23° +22° +22° +22°
+11° +12° +11° +10° + +13°
+24
H: +24°
L: +13°
Kavaje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +26° +26° +25° +25°
+13° +13° +12° +12° +11° +11°
+22
H: +22°
L: +12°
Kruje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +23° +21° +22° +21° +20°
+11° +10° +10° +10° +10° +11°
+22
H: +24°
L: +14°
Lezhe
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +26° +26° +25° +24°
+14° +14° +14° +13° +12° +13°
+20
H: +24°
L: +14°
Fier
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+27° +27° +27° +27° +26° +26°
+12° +12° +11° +12° +12° +11°
+18
H: +19°
L: +
Pogradec
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+21° +20° +20° +20° +19° +19°
+ + + + + +
+21
H: +21°
L: +
Rreshen
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +24° +23° +23° +23° +22°
+ +10° +10° + + +
+23
H: +23°
L: +
Tropoje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+21° +20° +20° +20° +20° +19°
+ + + + + +
+20
H: +23°
L: +
Pristina
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +21° +21° +20° +21° +20°
+ + + + + +
+25
H: +25°
L: +
Prizren
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +24° +23° +24° +24° +23°
+10° + + + + +10°
+23
H: +23°
L: +
Mitrovica
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+20° +20° +19° +20° +19° +19°
+ + + + + +
+21
H: +24°
L: +
Skopje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +22° +23° +23° +23° +23°
+ + + + + +
+24
H: +24°
L: +
Gostivar
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +24° +24° +23°
+ + + + + +
+21
H: +24°
L: +
Tetovo
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +24° +24° +23°
+ + + + + +
+16
H: +20°
L: +
Struga
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +21° +21° +20° +20° +20°
+ + + + + +Showbiz

Lifestyle

Teknologji

Kuriozitete

© 2015 Gazeta Panorama ONLINE. All Rights Reserved.   Programuar nga: ikoncept Privacy