GRAZIA
Home » Sociale » Universitetet, kuotat e studentëve për çdo degë

Universitetet, kuotat e studentëve për çdo degë

 • Albanian
 • English
 • French
 • German
 • Italian
Në të 11 universitetet e vendit do të pranohen 27.647 studentë. Qeveria miratoi dje vendimin për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2012-2013. Sipas MASH, rreth 70% e maturantëve do të mund të ulen në auditorë. “Kuotat e pranimeve në studimet Bachelor në universitetet publike rriten 10% në krahasim me vitin e shkuar akademik”, sqaroi Ministria e Arsimit. Në total janë 306 programe studimi, për të cilat do të garojnë maturantët këtë vit mbi bazën e sistemit të pikëve. Struktura dhe dinamika e pranimeve që propozohet për vitin akademik 2012-2013, u jep prioritet degëve afër tregut të punës që janë të orientuara në IT, shkencat teknike dhe shkencat natyrore. Rreth 1/3 e numrit të kuotave i përkasin IT, shkencave teknike, matematikës dhe fizikës. Kuotat në këto degë kanë pësuar edhe rritjen më të madhe, 16-20%. “Vetëm në IT dhe fushat e lidhura me të planifikohen të pranohen rreth 4700 studentë ose rreth 17% e numrit total të kuotave të reja. Kjo i shërben drejtpërdrejt përgatitjes së burimeve njerëzore të mjaftueshme për zhvillimin e Shqipërisë dixhitale”, sqaroi MASH. Sipas këtij dikasteri, kuotat e degëve të gjuhëve të huaja zënë rreth 9% (2520 kuota) të numrit total, ku mbi 50% (rreth 1300 kuota) i përkasin gjuhës angleze.
Berisha: Nuk rriten tarifat e studimit “Tarifat e studimit në shkollat e larta nuk do të rriten”. Këtë garanci dha dje Kryeministri i vendit, Sali Berisha. Sipas tij, nga një pjesë e mirë e universiteteve është kërkuar dyfishimi i këtyre tarifave. Berisha e cilësoi të papranueshme, duke theksuar qëndrimin e tij. “Kjo qeveri nuk do të miratojë rritje tjetër të tarifave, për sa kohë do ta votojnë qytetarët shqiptarë. Të rrisësh tarifat nga 160 mijë në 330 mijë është një rritje e papranueshme, por ato do të rriten aq sa është inflacioni”, tha Kryeministri. Sipas tij, tarifat e propozuara nuk i përshtaten Shqipërisë, por edhe zotimit që ai ka bërë për të mos i shtuar. “Zoti ministër, duhet të informosh rektoratet e universiteteve që të mos presin që qeveria të miratojë rritje të tarifave”, tha Berisha.
Kuotat per te gjitha deget e universiteteve Emertimi i programit           Kuotat Universiteti i Tiranës Histori    100 Gjeografi    80 Gjuhë – Letërsi    120 Gazetari    85 Biologji    120 Bioteknologji     80 Matematikë    100 Fizikë    100 Informatikë    300 Kimi    100 Kimi dhe Teknologji Ushqimore    100 Kimi Industriale dhe Mjedisore    100 Inxhinieri Mat. Informatike    120 Teknologji Inform. Komunikimi    220 Gjuhë Angleze    200 Gjuhë Frënge    80 Gjuhë Gjermane    80 Gjuhë Italiane    80 Gjuhë Greke    50 Gjuhë Turke    40 Gjuhë Ruse    50 Gjuhë Spanjolle    70 Gjuhë Angleze (Kukës)    50 Gjuhë Angleze (Sarandë)    70 Psikologji    100 Punë Sociale    80 Filozofi    80 Sociologji    80 Shkenca Politike    80 Administrim dhe Politika Sociale    80 Administrim – Biznes    430 Ekonomiks    100 Financë    430 Informatikë Ekonomike    200 Administrim – Biznes (Kukës)    100 Administrim- Biznes ( Sarandë)    150 Mjekësi e Përgjithshme    240 Farmaci    120 Stomatologji    120 Shëndet Publik    40 Infermieri e Përgjithshme    280 Mami    100 Teknik i Lartë Laboratori    80 Fizioterapi    80 Logopedi    30 Imazheri    80 Infermieri e Përgjithshme (Kukës)    100 Infermieri e Përgjithshme (Sarandë)    100 Drejtësi    550 Universiteti Bujqësor i Tiranës Menaxhim Agrobiznesi    160 Menaxhim Agrobiznesi (Lushnjë)    80 Ekonomi dhe Politikë Agrare    160 Financë – Kontabilitet    160 Financë – Kontabilitet  (Lushnjë)    100 Menaxhim i Turizmit Rural    80 Mbrojtje Bimësh    80 Hortikulturë    80 Hortikulturë (Lushnjë)    60 Prodhim Bimor    80 Zootekni dhe Biznes Blegtoral    80 Akuakulturë Menaxhim Peshkimi    80 Agromjedis dhe Ekologji    100 Inxhinieri Agrare – Agromekanizim    80 Teknologji Agroushqimore    120 Vreshtari – Enologji    80 Mbarështim Pyjesh    80 Përpunim Druri    100 Mjekësi Veterinare    130 Men.Veterinar (2-vjeçar) Lushnjë    60 Men.Veterinar (2-vjeçar) Gjirokastër    60 Universiteti Politeknik i Tiranës Inxhinieri  Ndërtimi    170 Inxhinieri Hidroteknike    100 Inxhinieri Mjedisi    100 Arkitekturë (Arkitekt)    120 Arkitekturë (Urbanist)    100 Inxhinieri Gjeodet    100 Inxhinieri Elektrike (Aut. Industrisë)    100 Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)    100 Inxhinieri Mekatronike    100 Inxhinieri Fizike    100 Inxhinieri Matematike    100 Inxhinieri Mekanike    150 Inxhinieri Tekstile dhe Modë    70 Inxhinieri Materiale    70 Inxhinieri Ekonomike    100 Inxhinieri Gjeologjike    150 Inxhinieri e Burimeve Natyrore    150 Inxhinieri  Gjeoinformatikë     150 Inxhinieri Gjeomjedis    150 Inxhinieri Elektronike    70 Inxhinieri Informatike    100 Inxhinieri Telekomunikacioni    70 Universiteti “Fan Noli”  Korçë Gjuhë – Letërsi    60 Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge    40 Gjuhë Angleze    100 Cikël i Ulët    70 Cikël i Ulët Parashkollor    40 Histori – Gjeografi    70 Cikël i Ulët dhe Anglisht për Cikël Fillor (Pogradec)    60 Filozofi – Sociologji    80 Matematikë -  Fizikë    80 Matematikë – Informatikë    120 Biologji – Kimi    100 Teknologji Informacioni    120 Infermieri e Përgjithshme    120 Mami( Infermier)    60 Financë – Kontabilitet    140 Menaxhim    140 Marketing    120 Turizëm    100 Turizëm (Pogradec)    80 Agroushqim    70 Agrobiznes    70 Teknologji e Prodhimit Bimor    50 Hortikulturë    50 Universiteti “A.Xhuvani” Elbasan Gjuhë – Letërsi    80 Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge    100 Histori – Gjeografi    60 Histori dhe Gjuhë Gjermane    70 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane    70 Gjuhë Angleze    130 Gjuhë Gjermane    50 Gjuhë Frënge    50 Gjuhë Italiane    50 Gazetari    50 Gazetari – Anglisht    60 Biologji – Kimi    10 Matematikë – Fizikë    100 Teknologjitë e Informacionit    150 Teknolog Laborant  (2 vjeçar)    60 Fizikë Kompjuterike    60 Infermieri e Përgjithshme    120 Infermieri – Mami    100 Fizioterapi    60 Arsimi Fillor    120 Arsimi Parashkollor    60 Edukim Qytetar    60 Punonjës Social    80 Filozofi – Sociologji    60 Psikologji    70 Edukim Fizik dhe Sporte    50 Administrim – Biznes    150 Financë – Kontabilitet    150 Ekonomia dhe e Drejta    150 Informatikë Ekonomike    150 Ekonomi Turizmi    60 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri    60 Universiteti “E.Çabej” Gjirokastër Biologji – Kimi    90 Fizikë dhe Teknologji Informacioni    170 Matematikë – Fizikë    170 Matematikë-Informatikë    170 Teknologji Informacioni    200 Infermieri    120 Infermieri Mami    50 Histori – Gjeografi    90 Gjuhë – Letërsi Shqipe    100 Gjuhë Letërsi Angleze    100 Gjuhë Letërsi Italiane    60 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek    50 Histori dhe Gjuhë  Italiane    60 Mësuesi për Arsimin Fillor    120 Mësuesi për Arsimin Parashkollor    60 Kontabilitet – Financë    150 Administrim – Publik    150 Turizëm    100 Universiteti “L.Gurakuqi” Shkodër Gjuhë – Letërsi    120 Gazetari dhe Komunikim    80 Histori    80 Gjeografi    70 Matematikë    120 Fizikë    100 Informatikë    150 Biologji – Kimi    80 Infermieri e Përgjithshme    100 Infermieri (Mami)    100 Infermieri (Fizioterapi)    25 Cikël i Ulët    120 Cikël i Ulët  Parashkollor    50 Psikologji    50 Punë Sociale    50 Edukim Fizik dhe Sporte    50 Financë – Kontabilitet    150 Administrim – Biznes    150 Turizëm    100 Gjuhë Angleze    120 Gjuhë Italiane    60 Gjuhë Gjermane    60 Gjuhë Frënge    60 Drejtësi    200 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë Matematikë    100 Shkenca Aktuaristike    80 Matematikë Financë    100 Matematikë Fizikë    120 Fizikë    80 Shkenca Kompjuterike    150 Shkenca Kompjutacionale    120 Teknologji Informacioni    150 Informatikë    150 Inxhinieri Navale    50 Inxhinieri Mekanike    50 Navigacion    50 Navigacion dhe Peshkim Detar    40 Kimi    50 Biologji    70 Inxhinieri Elektrike    100 Administrim Biznesi    180 Menaxhim Turizmi    180 Ekonomiks    140 Financë    200 Kontabilitet    200 Marketing    200 Mësuesi për Arsimin Fillor    100 Mësuesi për Arsimin Parashkollor    70 Pedagogji e Specializuar    50 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi    100 Gjuhë Angleze    100 Gjuhë Italiane    60 Histori – Gjeografi     70 Drejtësi    180 Infermieri e Përgjithshme    200 Infermier Mami    100 Universiteti “A. Moisiu” Durrës Administrim Biznesi    70 Menaxhim – Marketing    70 Shkenca Ekonomike    70 Financë -Kontabilitet    70 Bankë Financë    70 Menaxhim Hotel Restorant    60 Menaxhim Turizëm Kulturor    60 Menaxhim Turizëm Arkeologjik    60 Juridik    50 Shkenca Politike    50 Administrim Publik    50 Infermieri e Pergjithshme    60 Ndihmës Dentist (2- vjeçar)    60 Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)    50 Menaxhim Transporti (2- vjeçar)    50 Asistent Ligjor (2- vjeçar)    50 Asistent Administrativ (2- vjeçar)    50 Teknologji Automobilash (2- vjeçar)    60 Specialist Rrjetesh Komp.(2-vjeçar)    60 Informatikë Praktike (2- vjeçar)    30 Gjuhë Angleze    100 Cikli i Ulët    70 Ekspert Procesi Formimi    50 Psikologji-Sociologji    50 Gjuhë Letërsi – Anglisht     70 Shkenca Kompjuterike    80 Sistemet e Informacionit    80 Teknologji Informacioni    80 Matematikë – Informatikë    80 Informatikë – Anglisht    80 Multimedia dhe Televizioni Dixhital    30 Financë – Kontabilitet  (Peshkopi)    70 Informatikë – Anglisht  (Peshkopi)    70 Matematikë-Informatikë (Peshkopi)    70 Biologji-Kimi  (Peshkopi)    40 Psikologji – Sociologji  (Peshkopi)    40 Financë – Bankë  (Peshkopi)    50 Gjuhë Letërsi – Anglisht  (Peshkopi)    50 Menaxhim – Marketing  (Peshkopi)    50 Administrim – Biznes  (Peshkopi)    50 Infermieri e Përgjithshme (Peshkopi)    40 Matematikë – Fizikë  (Peshkopi)    60 Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze)    35 Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhë Angleze)    35 Men. Ndërmarrjeve Vogla dhe Mesme (Program në Gjuhë Angleze)    35 Multimedia dhe Teknologji Informacioni (Program në Gjuhë Angleze)    25 ZIRINA LLAMBRO

AMC

Te nderuar komentues! Duke mos dashur te cenojme opinionet tuaja, lutemi qe ato te mos permbajne fyerje dhe ofendime personale dhe te kene lidhje me shkrimin, apo temen per te cilen komentohet. Ne te kundert, nuk do te publikohen. Ju falenderojme qe na ndiqni dhe ju ftojme te vazhdoni te jeni pjese e Panorama Online. Moderatori

2 Komente per “Universitetet, kuotat e studentëve për çdo degë”

 1. 160-300mij eshte per pjesen e par te stulimit ” Bachelor”.
  kurse per te ashtu quajturin master tarifat jan goxha te kripuara qe varjojn nga 690mij-1ml ne vite keto tarifa si quan z Breshia te perballueshme per familjet shqiptare

 2. pershendetje! si ka mundesi qe kuotat per ekonomikun jane kaq shume te larta,duke patur parasysh se ka plot te papune qe kane mbaruar nga kjo dege? e nejta gje ndodh edhe me degen e juridikut! nje shqiperi kaq e vogel kaq shume paska nevoje per jurista dhe ekonomista?

Beni nje Koment

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Linkedin
 • RSS
Gazeta Panorama Alexa toolbar

Parashikimi i motit


+23
H: +24°
L: +12°
Tirana
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +25° +25° +25° +24°
+12° +11° +11° +11° +10° +11°
+22
H: +23°
L: +15°
Durres
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +25° +25° +25° +23° +23°
+15° +14° +15° +15° +12° +11°
+22
H: +25°
L: +10°
Elbasan
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+28° +28° +27° +27° +27° +26°
+12° +11° +11° +10° +10° +11°
+18
H: +23°
L: +16°
Vlore
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +25° +25° +24° +24° +24°
+15° +14° +14° +15° +12° +12°
+21
H: +23°
L: +11°
Shkoder
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +25° +25° +26° +25° +24°
+12° +11° +12° +10° +11° +12°
+18
H: +22°
L: +
Korce
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +22° +23° +23°
+ + + + + +
+22
H: +24°
L: +11°
Berat
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+27° +27° +27° +27° +26° +25°
+11° +10° +10° +10° + +10°
+9
H: +22°
L: +
Kukes
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +22° +21° +21° +21° +21°
+ + + + + +
+23
H: +23°
L: +12°
Sarande
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+23° +23° +23° +22° +22° +22°
+11° +12° +11° +10° + +13°
+24
H: +24°
L: +13°
Kavaje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +26° +26° +25° +25°
+13° +13° +12° +12° +11° +11°
+22
H: +22°
L: +12°
Kruje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +23° +21° +22° +21° +20°
+11° +10° +10° +10° +10° +11°
+22
H: +24°
L: +14°
Lezhe
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+26° +26° +26° +26° +25° +24°
+14° +14° +14° +13° +12° +13°
+20
H: +24°
L: +14°
Fier
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+27° +27° +27° +27° +26° +26°
+12° +12° +11° +12° +12° +11°
+18
H: +19°
L: +
Pogradec
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+21° +20° +20° +20° +19° +19°
+ + + + + +
+21
H: +21°
L: +
Rreshen
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +24° +23° +23° +23° +22°
+ +10° +10° + + +
+23
H: +23°
L: +
Tropoje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+21° +20° +20° +20° +20° +19°
+ + + + + +
+20
H: +23°
L: +
Pristina
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +21° +21° +20° +21° +20°
+ + + + + +
+25
H: +25°
L: +
Prizren
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+25° +24° +23° +24° +24° +23°
+10° + + + + +10°
+23
H: +23°
L: +
Mitrovica
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+20° +20° +19° +20° +19° +19°
+ + + + + +
+21
H: +24°
L: +
Skopje
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +22° +23° +23° +23° +23°
+ + + + + +
+24
H: +24°
L: +
Gostivar
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +24° +24° +23°
+ + + + + +
+21
H: +24°
L: +
Tetovo
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+24° +23° +23° +24° +24° +23°
+ + + + + +
+16
H: +20°
L: +
Struga
Tuesday, 22 October
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
           
+22° +21° +21° +20° +20° +20°
+ + + + + +Showbiz

Lifestyle

Teknologji

Kuriozitete

© 2015 Gazeta Panorama ONLINE. All Rights Reserved.   Programuar nga: ikoncept Privacy